ارسال داستان

اگر می‌خواهید داستانی که قبلاً نوشته‌اید و به جشنواره‌های مختلف داستان‌نویسی ارسال کرده‌اید، و از نظرتان انتشارش در فضای مجازی اشکال ندارد؛ متن آن را از طریق فرم زیر ارسال کنید تا با انتشار در سایت، مورد نقد و بررسی سایر کاربران قرار بگیرد.

ارسال داستان به منزله پذیرش تبعات انتشار عمومی داستان در سایت mimsad.ir است