ارتباط مستقیم

این صفحه برای ارسال نظرات شما، معرفی مسابقات داستان نویسی که از دست من در رفته و موارد مشابه، ساخته شده است. اگر نقد، نظر، پیشنهاد، انتقاد، نکته، مورد و بحثی دارید از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانید مستقیماً به من پیام ارسال کنید. اگر این راه‌ها سخت بود، امکان پیام گذاشتن هم هست.

راه های ارتباط با من:

ارسال ایمیل به
MahdiSalehpoor@gmail.com

پیام به دایرکت اینستاگرام
mahdisalehpoor

پیام به اکانت متصل به تلگرام
@MahdiSalehpoor 

 

البته پیام‌هایی که از طریق فرم زیر ارسال می‌کنید هم به ایمیل من ارسال می‌شود و اولین فرصت پاسخ داده خواهد شد.

 

[contact-form-7 id=”12058″ title=”فرم تماس ۱″]

دکمه بازگشت به بالا