ارتباط مستقیم با مهدی صالح پور

این صفحه برای ارسال داستان‌های شما، معرفی مسابقات داستان نویسی که از دست من در رفته و موارد مشابه، ساخته شده… اگر نقد و نظر و پیشنهاد و انتقاد و نکته و مورد و بحثی دارید اینجا می‌تویند مستقیم به من پیام بفرستید. اگر این راه‌ها سخت بود، امکان پیام گذاشتن هم هست.

راه های ارتباط با من:

ایمیل به MahdiSalehpoor@gmail.com

پیام به اینستاگرام mahdisalehpoor

پیام به تلگرام: @MahdiSalehpoor 

 

 

البته پیام های شما که از طریق فرم زیر ارسال می‌کنید مستقیم به دست من می‌رسه و در مدت یک هفته پاسخ داده میشه.