مسابقه داستان نویسی مکتب تهران

103

مسابفه داستان نویسی مکتب تهران با نام تجاری Send Your Tale دوره پنجمش برگزار شد. روال کارش هم به این صورت بود که هر نفر، حداکثر دو داستان کمتر از سه هزار کلمه ای می فرستد و به ازای هر داستان هم ۲۵ هزار تومان به حساب مسابقه پول واریز می کند. در نهایت، آثار بدون نام توسط شرکت کنندگان داوری شده و به نفر اول، مبغ ۸۰ درصد کل پول های واریز شده اهدا می شود. مکتب تهران مسابقه نمایشنامه نویسی با عنوان سند یور پلی را هم برگزار می کند که در آن هم می توانید شرکت کنید. شرایطش در سایت مسابقه آمده است.

آدرس سایت: http://www.sendyourtale.com

تبلیغات

دیدگاه‌تان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید