درباره داستان

19 عادت عجیب و غریب نویسندگان بزرگ

این مطلب با عنوان «۱۹ عادت عجیب و غریب نویسندگان بزرگ» تلخیص نوشته‌ای از یاسر مالی در یکی از شماره های قدیمی همشهری داستان است که سه سال قبل برای اجرا در یکی از برنامه های شیش تاییا با موضوع نویسندگی نوشته شد، اما هیچوقت مجالی برای ارائه‌اش... ادامه متن

داستان های من

تمام حقوق محفوظ است