آرشیو ماهانه: دی ۱۳۹۲

خاطرات یک سرباز – ۱

روی برگه‌ی آبی که البته سفید بود، برای ارسال ما به پادگان، تاریخ صبحِ شبِ چله درج شده بود. یعنی اول دی ماه، باید...

در آستانه‌ی فصلی سرد

این روزها، روزهای خاصی ست. البته که برای ما، همیشه روزها خاص ند. ولی این یکی کمی فرق می کند. سربازی رفتن کلاً خیلی...